Om förlaget

town

Vi skulle kunna kalla oss för ett microbokförlag. Vi kan inte presentera dig massa olika boktitlar.
Men det vi har är en brinnande passion för att göra intressanta, spännande och vackra böcker.
Arbetet som vi har lagt ner på varje bokprojekt har ofta tagit flera år att färdigställa.